HVK Maso

Aplikace, realizace 2022

Aplikace navržena a vyvinuta potřebám společnosti HVK Maso s.r.o.

Uživatel si v aplikaci zadá položky dodacího listu a následně si vybere ze seznamu adres, komu chce dodací list zaslat. Aplikace po odeslání automaticky zkontroluje položky dodacího listu a pokud je vše v pořádku, vytvoří CSV soubor s daty dodacího listu a odešle e-mail s předdefinovaným textem a CSV souborem v příloze, na vybranou adresu ze seznamu.

  • HVK Maso s.r.o.
  • HVK Maso s.r.o.
Nahoru